Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ năm 22/06/2017- Kỳ quay thưởng #00088

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4099 15.000.000
Giải Nhì 8490 5514 6.500.000
Giải Ba 7227 4832 7053 3.000.000
Giải KK 1 x099 1.000.000
Giải KK 2 xx99 100.000

Thứ ba 20/06/2017- Kỳ quay thưởng #00087

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6008 15.000.000
Giải Nhì 1133 0965 6.500.000
Giải Ba 3774 9536 0805 3.000.000
Giải KK 1 x008 1.000.000
Giải KK 2 xx08 100.000

Thứ bảy 17/06/2017- Kỳ quay thưởng #00086

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1403 15.000.000
Giải Nhì 7296 5667 6.500.000
Giải Ba 6789 2064 9666 3.000.000
Giải KK 1 x403 1.000.000
Giải KK 2 xx03 100.000

Thứ năm 15/06/2017- Kỳ quay thưởng #00085

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9716 15.000.000
Giải Nhì 4099 1304 6.500.000
Giải Ba 4593 1339 0725 3.000.000
Giải KK 1 x716 1.000.000
Giải KK 2 xx16 100.000

Thứ ba 13/06/2017- Kỳ quay thưởng #00084

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9738 15.000.000
Giải Nhì 1698 6618 6.500.000
Giải Ba 9844 5957 9404 3.000.000
Giải KK 1 x738 1.000.000
Giải KK 2 xx38 100.000

Thứ bảy 10/06/2017- Kỳ quay thưởng #00083

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6870 15.000.000
Giải Nhì 1604 3081 6.500.000
Giải Ba 2786 4728 6301 3.000.000
Giải KK 1 x870 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ năm 08/06/2017- Kỳ quay thưởng #00082

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9818 15.000.000
Giải Nhì 5986 0209 6.500.000
Giải Ba 1597 5179 7119 3.000.000
Giải KK 1 x818 1.000.000
Giải KK 2 xx18 100.000

Thứ ba 06/06/2017- Kỳ quay thưởng #00081

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8386 15.000.000
Giải Nhì 1822 3840 6.500.000
Giải Ba 4302 8948 5677 3.000.000
Giải KK 1 x386 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ bảy 03/06/2017- Kỳ quay thưởng #00080

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1797 15.000.000
Giải Nhì 7308 5964 6.500.000
Giải Ba 8231 6901 2086 3.000.000
Giải KK 1 x797 1.000.000
Giải KK 2 xx97 100.000

Thứ năm 01/06/2017- Kỳ quay thưởng #00079

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5148 15.000.000
Giải Nhì 7974 0779 6.500.000
Giải Ba 6136 1963 1260 3.000.000
Giải KK 1 x148 1.000.000
Giải KK 2 xx48 100.000

Thứ ba 30/05/2017- Kỳ quay thưởng #00078

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9723 15.000.000
Giải Nhì 4229 6625 6.500.000
Giải Ba 2632 3824 5251 3.000.000
Giải KK 1 x723 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ bảy 27/05/2017- Kỳ quay thưởng #00077

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5312 15.000.000
Giải Nhì 4431 7912 6.500.000
Giải Ba 5214 3936 0908 3.000.000
Giải KK 1 x312 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Thứ năm 25/05/2017- Kỳ quay thưởng #00076

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4000 15.000.000
Giải Nhì 0986 8497 6.500.000
Giải Ba 8680 0490 6703 3.000.000
Giải KK 1 x000 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ ba 23/05/2017- Kỳ quay thưởng #00075

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6131 15.000.000
Giải Nhì 8551 1268 6.500.000
Giải Ba 8133 5127 2154 3.000.000
Giải KK 1 x131 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ bảy 20/05/2017- Kỳ quay thưởng #00074

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1462 15.000.000
Giải Nhì 3824 1737 6.500.000
Giải Ba 7723 3796 7493 3.000.000
Giải KK 1 x462 1.000.000
Giải KK 2 xx62 100.000

Thứ năm 18/05/2017- Kỳ quay thưởng #00073

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7064 15.000.000
Giải Nhì 1738 3898 6.500.000
Giải Ba 4119 7118 0826 3.000.000
Giải KK 1 x064 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000

Thứ ba 16/05/2017- Kỳ quay thưởng #00072

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1143 15.000.000
Giải Nhì 7339 6696 6.500.000
Giải Ba 8562 2218 1778 3.000.000
Giải KK 1 x143 1.000.000
Giải KK 2 xx43 100.000

Thứ bảy 13/05/2017- Kỳ quay thưởng #00071

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5523 15.000.000
Giải Nhì 4834 0854 6.500.000
Giải Ba 4514 9283 1816 3.000.000
Giải KK 1 x523 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ năm 11/05/2017- Kỳ quay thưởng #00070

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7532 15.000.000
Giải Nhì 3800 2657 6.500.000
Giải Ba 9466 4957 1428 3.000.000
Giải KK 1 x532 1.000.000
Giải KK 2 xx32 100.000

Thứ ba 09/05/2017- Kỳ quay thưởng #00069

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9022 15.000.000
Giải Nhì 1311 1266 6.500.000
Giải Ba 3965 5524 5845 3.000.000
Giải KK 1 x022 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ bảy 06/05/2017- Kỳ quay thưởng #00068

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7707 15.000.000
Giải Nhì 0139 8959 6.500.000
Giải Ba 8614 6566 9966 3.000.000
Giải KK 1 x707 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ năm 04/05/2017- Kỳ quay thưởng #00067

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5633 15.000.000
Giải Nhì 8721 5065 6.500.000
Giải Ba 4465 8484 6247 3.000.000
Giải KK 1 x633 1.000.000
Giải KK 2 xx33 100.000

Thứ ba 02/05/2017- Kỳ quay thưởng #00066

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9730 15.000.000
Giải Nhì 3424 3693 6.500.000
Giải Ba 9737 1608 5197 3.000.000
Giải KK 1 x730 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 29/04/2017- Kỳ quay thưởng #00065

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6196 15.000.000
Giải Nhì 0782 2051 6.500.000
Giải Ba 5510 6473 9943 3.000.000
Giải KK 1 x196 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ năm 27/04/2017- Kỳ quay thưởng #00064

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2763 15.000.000
Giải Nhì 8052 8478 6.500.000
Giải Ba 0495 9464 8863 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Thứ ba 25/04/2017- Kỳ quay thưởng #00063

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0066 15.000.000
Giải Nhì 077 1287 6.500.000
Giải Ba 6730 3291 0775 3.000.000
Giải KK 1 x066 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ bảy 22/04/2017- Kỳ quay thưởng #00062

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1773 15.000.000
Giải Nhì 9945 1450 6.500.000
Giải Ba 3868 1996 3393 3.000.000
Giải KK 1 x773 1.000.000
Giải KK 2 xx73 100.000

Thứ năm 20/04/2017- Kỳ quay thưởng #00061

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8377 15.000.000
Giải Nhì 7476 3772 6.500.000
Giải Ba 7958 7519 1265 3.000.000
Giải KK 1 x377 1.000.000
Giải KK 2 xx77 100.000

Thứ ba 18/04/2017- Kỳ quay thưởng #00060

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0900 15.000.000
Giải Nhì 8293 0955 6.500.000
Giải Ba 0529 2817 1548 3.000.000
Giải KK 1 x900 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ bảy 15/04/2017- Kỳ quay thưởng #00059

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9596 15.000.000
Giải Nhì 8335 5964 6.500.000
Giải Ba 0584 0700 2248 3.000.000
Giải KK 1 x596 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000