Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 27/05/2017- Kỳ quay thưởng #00077

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5312 15.000.000
Giải Nhì 4431 7912 6.500.000
Giải Ba 5214 3936 0908 3.000.000
Giải KK 1 x312 1.000.000
Giải KK 2 xx12 100.000

Thứ năm 25/05/2017- Kỳ quay thưởng #00076

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4000 15.000.000
Giải Nhì 0986 8497 6.500.000
Giải Ba 8680 0490 6703 3.000.000
Giải KK 1 x000 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ ba 23/05/2017- Kỳ quay thưởng #00075

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6131 15.000.000
Giải Nhì 8551 1268 6.500.000
Giải Ba 8133 5127 2154 3.000.000
Giải KK 1 x131 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ bảy 20/05/2017- Kỳ quay thưởng #00074

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1462 15.000.000
Giải Nhì 3824 1737 6.500.000
Giải Ba 7723 3796 7493 3.000.000
Giải KK 1 x462 1.000.000
Giải KK 2 xx62 100.000

Thứ năm 18/05/2017- Kỳ quay thưởng #00073

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7064 15.000.000
Giải Nhì 1738 3898 6.500.000
Giải Ba 4119 7118 0826 3.000.000
Giải KK 1 x064 1.000.000
Giải KK 2 xx64 100.000

Thứ ba 16/05/2017- Kỳ quay thưởng #00072

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1143 15.000.000
Giải Nhì 7339 6696 6.500.000
Giải Ba 8562 2218 1778 3.000.000
Giải KK 1 x143 1.000.000
Giải KK 2 xx43 100.000

Thứ bảy 13/05/2017- Kỳ quay thưởng #00071

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5523 15.000.000
Giải Nhì 4834 0854 6.500.000
Giải Ba 4514 9283 1816 3.000.000
Giải KK 1 x523 1.000.000
Giải KK 2 xx23 100.000

Thứ năm 11/05/2017- Kỳ quay thưởng #00070

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7532 15.000.000
Giải Nhì 3800 2657 6.500.000
Giải Ba 9466 4957 1428 3.000.000
Giải KK 1 x532 1.000.000
Giải KK 2 xx32 100.000

Thứ ba 09/05/2017- Kỳ quay thưởng #00069

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9022 15.000.000
Giải Nhì 1311 1266 6.500.000
Giải Ba 3965 5524 5845 3.000.000
Giải KK 1 x022 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ bảy 06/05/2017- Kỳ quay thưởng #00068

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7707 15.000.000
Giải Nhì 0139 8959 6.500.000
Giải Ba 8614 6566 9966 3.000.000
Giải KK 1 x707 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ năm 04/05/2017- Kỳ quay thưởng #00067

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5633 15.000.000
Giải Nhì 8721 5065 6.500.000
Giải Ba 4465 8484 6247 3.000.000
Giải KK 1 x633 1.000.000
Giải KK 2 xx33 100.000

Thứ ba 02/05/2017- Kỳ quay thưởng #00066

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9730 15.000.000
Giải Nhì 3424 3693 6.500.000
Giải Ba 9737 1608 5197 3.000.000
Giải KK 1 x730 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 29/04/2017- Kỳ quay thưởng #00065

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6196 15.000.000
Giải Nhì 0782 2051 6.500.000
Giải Ba 5510 6473 9943 3.000.000
Giải KK 1 x196 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ năm 27/04/2017- Kỳ quay thưởng #00064

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2763 15.000.000
Giải Nhì 8052 8478 6.500.000
Giải Ba 0495 9464 8863 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Thứ ba 25/04/2017- Kỳ quay thưởng #00063

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0066 15.000.000
Giải Nhì 077 1287 6.500.000
Giải Ba 6730 3291 0775 3.000.000
Giải KK 1 x066 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ bảy 22/04/2017- Kỳ quay thưởng #00062

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1773 15.000.000
Giải Nhì 9945 1450 6.500.000
Giải Ba 3868 1996 3393 3.000.000
Giải KK 1 x773 1.000.000
Giải KK 2 xx73 100.000

Thứ năm 20/04/2017- Kỳ quay thưởng #00061

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8377 15.000.000
Giải Nhì 7476 3772 6.500.000
Giải Ba 7958 7519 1265 3.000.000
Giải KK 1 x377 1.000.000
Giải KK 2 xx77 100.000

Thứ ba 18/04/2017- Kỳ quay thưởng #00060

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0900 15.000.000
Giải Nhì 8293 0955 6.500.000
Giải Ba 0529 2817 1548 3.000.000
Giải KK 1 x900 1.000.000
Giải KK 2 xx00 100.000

Thứ bảy 15/04/2017- Kỳ quay thưởng #00059

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9596 15.000.000
Giải Nhì 8335 5964 6.500.000
Giải Ba 0584 0700 2248 3.000.000
Giải KK 1 x596 1.000.000
Giải KK 2 xx96 100.000

Thứ năm 13/04/2017- Kỳ quay thưởng #00058

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1289 15.000.000
Giải Nhì 2234 7229 6.500.000
Giải Ba 8528 8515 8022 3.000.000
Giải KK 1 x289 1.000.000
Giải KK 2 xx89 100.000

Thứ ba 11/04/2017- Kỳ quay thưởng #00057

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9562 15.000.000
Giải Nhì 5533 3959 6.500.000
Giải Ba 3605 4307 1120 3.000.000
Giải KK 1 x562 1.000.000
Giải KK 2 xx62 100.000

Thứ bảy 08/04/2017- Kỳ quay thưởng #00056

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2085 15.000.000
Giải Nhì 2656 6915 6.500.000
Giải Ba 0138 9390 4457 3.000.000
Giải KK 1 x085 1.000.000
Giải KK 2 xx85 100.000

Thứ năm 06/04/2017- Kỳ quay thưởng #00055

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6155 15.000.000
Giải Nhì 8495 9553 6.500.000
Giải Ba 1190 0875 0334 3.000.000
Giải KK 1 x155 1.000.000
Giải KK 2 xx55 100.000

Thứ ba 04/04/2017- Kỳ quay thưởng #00054

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2130 15.000.000
Giải Nhì 7035 9360 6.500.000
Giải Ba 3133 1394 7953 3.000.000
Giải KK 1 x130 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ bảy 01/04/2017- Kỳ quay thưởng #00053

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9044 15.000.000
Giải Nhì 6673 8294 6.500.000
Giải Ba 3500 4809 8905 3.000.000
Giải KK 1 x044 1.000.000
Giải KK 2 xx44 100.000

Thứ năm 30/03/2017- Kỳ quay thưởng #00052

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5622 15.000.000
Giải Nhì 5186 2079 6.500.000
Giải Ba 7454 3508 0461 3.000.000
Giải KK 1 x622 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ ba 28/03/2017- Kỳ quay thưởng #00051

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1558 15.000.000
Giải Nhì 5545 7723 6.500.000
Giải Ba 5916 1790 1712 3.000.000
Giải KK 1 x558 1.000.000
Giải KK 2 xx58 100.000

Thứ bảy 25/03/2017- Kỳ quay thưởng #00050

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7368 15.000.000
Giải Nhì 3697 4395 6.500.000
Giải Ba 7060 6356 8930 3.000.000
Giải KK 1 x368 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000

Thứ năm 23/03/2017- Kỳ quay thưởng #00049

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4566 15.000.000
Giải Nhì 6232 1872 6.500.000
Giải Ba 4430 9664 4076 3.000.000
Giải KK 1 x566 1.000.000
Giải KK 2 xx66 100.000

Thứ ba 21/03/2017- Kỳ quay thưởng #00048

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8122 15.000.000
Giải Nhì 0938 7263 6.500.000
Giải Ba 8276 7768 7050 3.000.000
Giải KK 1 x122 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ bảy 18/03/2017- Kỳ quay thưởng #00047

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3187 15.000.000
Giải Nhì 8212 6119 6.500.000
Giải Ba 2319 3271 4026 3.000.000
Giải KK 1 x187 1.000.000
Giải KK 2 xx87 100.000

Thứ năm 16/03/2017- Kỳ quay thưởng #00046

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7192 15.000.000
Giải Nhì 0470 4792 6.500.000
Giải Ba 7913 7587 4244 3.000.000
Giải KK 1 x192 1.000.000
Giải KK 2 xx92 100.000

Thứ bảy 04/03/2017- Kỳ quay thưởng #00045

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8584 15.000.000
Giải Nhì 3998 4197 6.500.000
Giải Ba 6984 2236 7980 3.000.000
Giải KK 1 x584 1.000.000
Giải KK 2 xx84 100.000

Thứ năm 02/03/2017- Kỳ quay thưởng #00044

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1369 15.000.000
Giải Nhì 5239 5287 6.500.000
Giải Ba 4404 9931 1024 3.000.000
Giải KK 1 x369 1.000.000
Giải KK 2 xx69 100.000

Thứ ba 28/02/2017- Kỳ quay thưởng #00043

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3122 15.000.000
Giải Nhì 5324 6791 6.500.000
Giải Ba 0109 6208 9417 3.000.000
Giải KK 1 x122 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ bảy 25/02/2017- Kỳ quay thưởng #00042

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5709 15.000.000
Giải Nhì 4150 1684 6.500.000
Giải Ba 8865 4562 6907 3.000.000
Giải KK 1 x709 1.000.000
Giải KK 2 xx09 100.000

Thứ năm 23/02/2017- Kỳ quay thưởng #00037

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3330 15.000.000
Giải Nhì 7389 7616 6.500.000
Giải Ba 0592 0086 6590 3.000.000
Giải KK 1 x330 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ ba 21/02/2017- Kỳ quay thưởng #00040

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5227 15.000.000
Giải Nhì 4002 8722 6.500.000
Giải Ba 2664 2075 8171 3.000.000
Giải KK 1 x227 1.000.000
Giải KK 2 xx27 100.000

Thứ bảy 18/02/2017- Kỳ quay thưởng #00039

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6251 15.000.000
Giải Nhì 0819 6553 6.500.000
Giải Ba 5928 7557 8347 3.000.000
Giải KK 1 x251 1.000.000
Giải KK 2 xx51 100.000

Thứ năm 16/02/2017- Kỳ quay thưởng #00038

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5035 15.000.000
Giải Nhì 0285 6732 6.500.000
Giải Ba 2069 1841 6263 3.000.000
Giải KK 1 x035 1.000.000
Giải KK 2 xx35 100.000

Thứ ba 14/02/2017- Kỳ quay thưởng #00037

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8584 15.000.000
Giải Nhì 5135 3349 6.500.000
Giải Ba 9789 0540 6349 3.000.000
Giải KK 1 x584 1.000.000
Giải KK 2 xx84 100.000

Thứ bảy 11/02/2017- Kỳ quay thưởng #00036

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3428 15.000.000
Giải Nhì 9210 8172 6.500.000
Giải Ba 4402 6783 3246 3.000.000
Giải KK 1 x428 1.000.000
Giải KK 2 xx28 100.000

Thứ năm 09/02/2017- Kỳ quay thưởng #00035

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2980 15.000.000
Giải Nhì 8788 1735 6.500.000
Giải Ba 6644 1896 7109 3.000.000
Giải KK 1 x980 1.000.000
Giải KK 2 xx80 100.000

Thứ ba 07/02/2017- Kỳ quay thưởng #00034

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3139 15.000.000
Giải Nhì 5632 9418 6.500.000
Giải Ba 4632 1319 7154 3.000.000
Giải KK 1 x139 1.000.000
Giải KK 2 xx39 100.000

Thứ bảy 04/02/2017- Kỳ quay thưởng #00033

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4799 15.000.000
Giải Nhì 4840 5977 6.500.000
Giải Ba 7686 8856 3654 3.000.000
Giải KK 1 x799 1.000.000
Giải KK 2 xx99 100.000

Thứ năm 02/02/2017- Kỳ quay thưởng #00032

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0530 15.000.000
Giải Nhì 9770 1047 6.500.000
Giải Ba 7975 6803 6083 3.000.000
Giải KK 1 x530 1.000.000
Giải KK 2 xx30 100.000

Thứ ba 31/01/2017- Kỳ quay thưởng #00031

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0098 15.000.000
Giải Nhì 3793 6661 6.500.000
Giải Ba 8513 3509 9676 3.000.000
Giải KK 1 x098 1.000.000
Giải KK 2 xx98 100.000

Thứ năm 26/01/2017- Kỳ quay thưởng #00030

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5376 15.000.000
Giải Nhì 2057 1190 6.500.000
Giải Ba 7877 3509 4693 3.000.000
Giải KK 1 x376 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

Thứ ba 24/01/2017- Kỳ quay thưởng #00029

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7082 15.000.000
Giải Nhì 2122 5887 6.500.000
Giải Ba 5885 0159 9495 3.000.000
Giải KK 1 x082 1.000.000
Giải KK 2 xx82 100.000

Thứ bảy 21/01/2017- Kỳ quay thưởng #00028

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4435 15.000.000
Giải Nhì 4597 9552 6.500.000
Giải Ba 0754 8087 2835 3.000.000
Giải KK 1 x435 1.000.000
Giải KK 2 xx35 100.000

Thứ năm 19/01/2017- Kỳ quay thưởng #00027

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7763 15.000.000
Giải Nhì 4450 6444 6.500.000
Giải Ba 4523 3564 4060 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Thứ ba 17/01/2017- Kỳ quay thưởng #00026

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0617 15.000.000
Giải Nhì 9220 7121 6.500.000
Giải Ba 3848 6193 3015 3.000.000
Giải KK 1 x617 1.000.000
Giải KK 2 xx17 100.000

Thứ bảy 14/01/2017- Kỳ quay thưởng #00025

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4495 15.000.000
Giải Nhì 7480 5640 6.500.000
Giải Ba 6881 3191 1743 3.000.000
Giải KK 1 x495 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Thứ năm 12/01/2017- Kỳ quay thưởng #00024

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4642 15.000.000
Giải Nhì 7563 8291 6.500.000
Giải Ba 2992 0798 3416 3.000.000
Giải KK 1 x642 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ ba 10/01/2017- Kỳ quay thưởng #00023

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3857 15.000.000
Giải Nhì 7441 9206 6.500.000
Giải Ba 8509 6152 6705 3.000.000
Giải KK 1 x857 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Thứ bảy 07/01/2017- Kỳ quay thưởng #00022

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2022 15.000.000
Giải Nhì 0027 9584 6.500.000
Giải Ba 0134 7595 6194 3.000.000
Giải KK 1 x022 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Thứ năm 05/01/2017- Kỳ quay thưởng #00021

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2986 15.000.000
Giải Nhì 3988 6401 6.500.000
Giải Ba 6435 2420 4679 3.000.000
Giải KK 1 x986 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ ba 03/01/2017- Kỳ quay thưởng #00020

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3490 15.000.000
Giải Nhì 9697 1683 6.500.000
Giải Ba 2471 1745 8360 3.000.000
Giải KK 1 x490 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000