Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45


Thứ sáu 23/06/2017- Kỳ quay thưởng #000145

 • 09
 • 10
 • 21
 • 37
 • 40
 • 42
Jackpot 0 14.933.500.000 vnđ

Thứ tư 21/06/2017- Kỳ quay thưởng #000144

 • 09
 • 26
 • 29
 • 30
 • 35
 • 37
Jackpot 1 21.487.600.000 vnđ

Chủ nhật 18/06/2017- Kỳ quay thưởng #000143

 • 02
 • 08
 • 12
 • 14
 • 16
 • 26
Jackpot 0 17.200.000.000 vnđ

Thứ sáu 16/06/2017- Kỳ quay thưởng #000142

 • 06
 • 10
 • 17
 • 21
 • 27
 • 38
Jackpot 0 14.665.600.000 vnđ

Thứ tư 14/06/2017- Kỳ quay thưởng #000141

 • 05
 • 08
 • 15
 • 25
 • 31
 • 35
Jackpot 1 82.060.600.000 vnđ

Chủ nhật 11/06/2017- Kỳ quay thưởng #000140

 • 05
 • 06
 • 11
 • 14
 • 32
 • 33
Jackpot 0 68.224.200.000 vnđ

Thứ sáu 09/06/2017- Kỳ quay thưởng #000139

 • 07
 • 15
 • 19
 • 24
 • 32
 • 42
Jackpot 0 56.519.800.000 vnđ

Thứ tư 07/06/2017- Kỳ quay thưởng #000138

 • 05
 • 06
 • 13
 • 29
 • 35
 • 44
Jackpot 0 46.118.000.000 vnđ

Chủ nhật 04/06/2017- Kỳ quay thưởng #000137

 • 01
 • 09
 • 23
 • 32
 • 34
 • 35
Jackpot 0 35.585.400.000 vnđ

Thứ sáu 02/06/2017- Kỳ quay thưởng #000136

 • 05
 • 13
 • 16
 • 32
 • 39
 • 41
Jackpot 0 26.998.200.000 vnđ

Thứ tư 31/05/2017- Kỳ quay thưởng #000135

 • 07
 • 13
 • 16
 • 30
 • 37
 • 44
Jackpot 0 22.305.000.000 vnđ

Chủ nhật 28/05/2017- Kỳ quay thưởng #000134

 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 31
 • 44
Jackpot 0 17.885.400.000 vnđ

Thứ sáu 26/05/2017- Kỳ quay thưởng #000133

 • 06
 • 08
 • 25
 • 39
 • 40
 • 45
Jackpot 0 14.713.500.000 vnđ

Thứ tư 24/05/2017- Kỳ quay thưởng #000132

 • 08
 • 20
 • 25
 • 27
 • 30
 • 33
Jackpot 1 112.477.000.000 vnđ

Chủ nhật 21/05/2017- Kỳ quay thưởng #000131

 • 11
 • 14
 • 17
 • 22
 • 27
 • 42
Jackpot 0 86.669.500.000 vnđ

Thứ sáu 19/05/2017- Kỳ quay thưởng #000130

 • 01
 • 08
 • 18
 • 28
 • 30
 • 33
Jackpot 0 69.744.000.000 vnđ

Thứ tư 17/05/2017- Kỳ quay thưởng #000129

 • 07
 • 08
 • 11
 • 18
 • 23
 • 42
Jackpot 0 55.971.800.000 vnđ

Chủ nhật 14/05/2017- Kỳ quay thưởng #000128

 • 13
 • 15
 • 17
 • 21
 • 25
 • 40
Jackpot 0 43.072.300.000 vnđ

Thứ sáu 12/05/2017- Kỳ quay thưởng #000127

 • 01
 • 27
 • 35
 • 42
 • 43
 • 45
Jackpot 0 33.883.900.000 vnđ

Thứ tư 10/05/2017- Kỳ quay thưởng #000126

 • 07
 • 17
 • 21
 • 29
 • 40
 • 44
Jackpot 0 25.768.900.000 vnđ

Chủ nhật 07/05/2017- Kỳ quay thưởng #000125

 • 01
 • 07
 • 28
 • 32
 • 44
 • 45
Jackpot 0 21.031.000.000 vnđ

Thứ sáu 05/05/2017- Kỳ quay thưởng #000124

 • 04
 • 09
 • 12
 • 32
 • 36
 • 43
Jackpot 0 17.450.400.000 vnđ

Thứ tư 03/05/2017- Kỳ quay thưởng #000123

 • 03
 • 19
 • 20
 • 21
 • 25
 • 45
Jackpot 0 14.671.400.000 vnđ

Chủ nhật 30/04/2017- Kỳ quay thưởng #000122

 • 02
 • 06
 • 08
 • 11
 • 12
 • 25
Jackpot 1 37.930.400.000 vnđ

Thứ sáu 28/04/2017- Kỳ quay thưởng #000121

 • 02
 • 09
 • 11
 • 12
 • 15
 • 23
Jackpot 0 30.392.200.000 vnđ

Thứ tư 26/04/2017- Kỳ quay thưởng #000120

 • 14
 • 16
 • 17
 • 20
 • 35
 • 39
Jackpot 0 27.142.700.000 vnđ

Chủ nhật 23/04/2017- Kỳ quay thưởng #000119

 • 13
 • 17
 • 22
 • 30
 • 31
 • 43
Jackpot 0 22.460.900.000 vnđ

Thứ sáu 21/04/2017- Kỳ quay thưởng #000118

 • 07
 • 08
 • 15
 • 30
 • 32
 • 39
Jackpot 0 18.574.300.000 vnđ

Thứ tư 19/04/2017- Kỳ quay thưởng #000117

 • 19
 • 20
 • 32
 • 33
 • 38
 • 44
Jackpot 0 15.289.500.000 vnđ

Chủ nhật 16/04/2017- Kỳ quay thưởng #000116

 • 06
 • 07
 • 18
 • 29
 • 32
 • 44
Jackpot 2 21.551.900.000 vnđ