Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45


Chủ nhật 28/05/2017- Kỳ quay thưởng #000134

 • 02
 • 07
 • 17
 • 24
 • 31
 • 44
Jackpot 0 17.885.400.000 vnđ

Thứ sáu 26/05/2017- Kỳ quay thưởng #000133

 • 06
 • 08
 • 25
 • 39
 • 40
 • 45
Jackpot 0 14.713.500.000 vnđ

Thứ tư 24/05/2017- Kỳ quay thưởng #000132

 • 08
 • 20
 • 25
 • 27
 • 30
 • 33
Jackpot 1 112.477.000.000 vnđ

Chủ nhật 21/05/2017- Kỳ quay thưởng #000131

 • 11
 • 14
 • 17
 • 22
 • 27
 • 42
Jackpot 0 86.669.500.000 vnđ

Thứ sáu 19/05/2017- Kỳ quay thưởng #000130

 • 01
 • 08
 • 18
 • 28
 • 30
 • 33
Jackpot 0 69.744.000.000 vnđ

Thứ tư 17/05/2017- Kỳ quay thưởng #000129

 • 07
 • 08
 • 11
 • 18
 • 23
 • 42
Jackpot 0 55.971.800.000 vnđ

Chủ nhật 14/05/2017- Kỳ quay thưởng #000128

 • 13
 • 15
 • 17
 • 21
 • 25
 • 40
Jackpot 0 43.072.300.000 vnđ

Thứ sáu 12/05/2017- Kỳ quay thưởng #000127

 • 01
 • 27
 • 35
 • 42
 • 43
 • 45
Jackpot 0 33.883.900.000 vnđ

Thứ tư 10/05/2017- Kỳ quay thưởng #000126

 • 07
 • 17
 • 21
 • 29
 • 40
 • 44
Jackpot 0 25.768.900.000 vnđ

Chủ nhật 07/05/2017- Kỳ quay thưởng #000125

 • 01
 • 07
 • 28
 • 32
 • 44
 • 45
Jackpot 0 21.031.000.000 vnđ

Thứ sáu 05/05/2017- Kỳ quay thưởng #000124

 • 04
 • 09
 • 12
 • 32
 • 36
 • 43
Jackpot 0 17.450.400.000 vnđ

Thứ tư 03/05/2017- Kỳ quay thưởng #000123

 • 03
 • 19
 • 20
 • 21
 • 25
 • 45
Jackpot 0 14.671.400.000 vnđ

Chủ nhật 30/04/2017- Kỳ quay thưởng #000122

 • 02
 • 06
 • 08
 • 11
 • 12
 • 25
Jackpot 1 37.930.400.000 vnđ

Thứ sáu 28/04/2017- Kỳ quay thưởng #000121

 • 02
 • 09
 • 11
 • 12
 • 15
 • 23
Jackpot 0 30.392.200.000 vnđ

Thứ tư 26/04/2017- Kỳ quay thưởng #000120

 • 14
 • 16
 • 17
 • 20
 • 35
 • 39
Jackpot 0 27.142.700.000 vnđ

Chủ nhật 23/04/2017- Kỳ quay thưởng #000119

 • 13
 • 17
 • 22
 • 30
 • 31
 • 43
Jackpot 0 22.460.900.000 vnđ

Thứ sáu 21/04/2017- Kỳ quay thưởng #000118

 • 07
 • 08
 • 15
 • 30
 • 32
 • 39
Jackpot 0 18.574.300.000 vnđ

Thứ tư 19/04/2017- Kỳ quay thưởng #000117

 • 19
 • 20
 • 32
 • 33
 • 38
 • 44
Jackpot 0 15.289.500.000 vnđ

Chủ nhật 16/04/2017- Kỳ quay thưởng #000116

 • 06
 • 07
 • 18
 • 29
 • 32
 • 44
Jackpot 2 21.551.900.000 vnđ

Thứ sáu 14/04/2017- Kỳ quay thưởng #000115

 • 04
 • 05
 • 10
 • 33
 • 36
 • 38
Jackpot 0 18.396.400.000 vnđ

Thứ tư 12/04/2017- Kỳ quay thưởng #000114

 • 02
 • 03
 • 08
 • 13
 • 19
 • 41
Jackpot 0 15.061.100.000 vnđ

Chủ nhật 09/04/2017- Kỳ quay thưởng #000113

 • 05
 • 08
 • 21
 • 25
 • 26
 • 37
Jackpot 1 23.260.800.000 vnđ

Thứ sáu 07/04/2017- Kỳ quay thưởng #000112

 • 04
 • 05
 • 16
 • 17
 • 32
 • 40
Jackpot 0 19.215.800.000 vnđ

Thứ tư 05/04/2017- Kỳ quay thưởng #000111

 • 13
 • 14
 • 20
 • 21
 • 23
 • 33
Jackpot 0 15.738.500.000 vnđ

Chủ nhật 02/04/2017- Kỳ quay thưởng #000110

 • 03
 • 05
 • 07
 • 12
 • 27
 • 33
Jackpot 1 27.757.900.000 vnđ

Thứ sáu 31/03/2017- Kỳ quay thưởng #000109

 • 01
 • 04
 • 05
 • 11
 • 20
 • 30
Jackpot 0 22.599.500.000 vnđ

Thứ tư 29/03/2017- Kỳ quay thưởng #000108

 • 04
 • 05
 • 24
 • 26
 • 28
 • 37
Jackpot 0 18.913.400.000 vnđ

Chủ nhật 26/03/2017- Kỳ quay thưởng #000107

 • 06
 • 12
 • 23
 • 25
 • 29
 • 43
Jackpot 0 14.932.100.000 vnđ

Thứ sáu 24/03/2017- Kỳ quay thưởng #000106

 • 10
 • 14
 • 30
 • 32
 • 37
 • 42
Jackpot 1 24.369.100.000 vnđ

Thứ tư 22/03/2017- Kỳ quay thưởng #000105

 • 01
 • 09
 • 24
 • 28
 • 33
 • 36
Jackpot 0 20.053.400.000 vnđ

Chủ nhật 19/03/2017- Kỳ quay thưởng #000104

 • 01
 • 02
 • 06
 • 12
 • 31
 • 36
Jackpot 0 15.514.200.000 vnđ

Thứ sáu 17/03/2017- Kỳ quay thưởng #000103

 • 07
 • 12
 • 24
 • 43
 • 44
 • 45
Jackpot 1 43.029.100.000 vnđ

Thứ tư 15/03/2017- Kỳ quay thưởng #000102

 • 03
 • 09
 • 10
 • 31
 • 32
 • 40
Jackpot 0 32.528.800.000 vnđ

Chủ nhật 12/03/2017- Kỳ quay thưởng #000101

 • 06
 • 11
 • 30
 • 32
 • 35
 • 42
Jackpot 0 25.751.700.000 vnđ

Thứ sáu 10/03/2017- Kỳ quay thưởng #000100

 • 04
 • 09
 • 21
 • 27
 • 38
 • 44
Jackpot 0 20.691.600.000 vnđ

Thứ tư 08/03/2017- Kỳ quay thưởng #00099

 • 05
 • 11
 • 14
 • 20
 • 32
 • 42
Jackpot 0 16.235.300.000 vnđ

Chủ nhật 05/03/2017- Kỳ quay thưởng #00098

 • 18
 • 21
 • 24
 • 26
 • 39
 • 45
Jackpot 2 10.104.400.000 vnđ

Thứ sáu 03/03/2017- Kỳ quay thưởng #00097

 • 18
 • 21
 • 24
 • 26
 • 39
 • 45
Jackpot 2 10.104.400.000 vnđ

Thứ tư 01/03/2017- Kỳ quay thưởng #00096

 • 03
 • 04
 • 26
 • 30
 • 35
 • 44
Jackpot 1 41.241.200.000 vnđ

Chủ nhật 26/02/2017- Kỳ quay thưởng #00095

 • 07
 • 11
 • 16
 • 19
 • 38
 • 39
Jackpot 0 28.881.400.000 vnđ

Thứ sáu 24/02/2017- Kỳ quay thưởng #00094

 • 02
 • 04
 • 19
 • 23
 • 44
 • 45
Jackpot 0 22.068.000.000 vnđ

Thứ tư 22/02/2017- Kỳ quay thưởng #00093

 • 01
 • 03
 • 08
 • 18
 • 28
 • 42
Jackpot 0 17.094.600.000 vnđ

Chủ nhật 19/02/2017- Kỳ quay thưởng #00092

 • 01
 • 17
 • 24
 • 25
 • 33
 • 35
Jackpot 1 41.655.400.000 vnđ

Thứ sáu 17/02/2017- Kỳ quay thưởng #00091

 • 12
 • 15
 • 25
 • 27
 • 37
 • 41
Jackpot 0 30.113.500.000 vnđ

Thứ tư 15/02/2017- Kỳ quay thưởng #00090

 • 04
 • 16
 • 19
 • 27
 • 29
 • 30
Jackpot 0 22.068.000.000 vnđ

Chủ nhật 12/02/2017- Kỳ quay thưởng #00089

 • 04
 • 06
 • 12
 • 21
 • 23
 • 28
Jackpot 0 16.293.700.000 vnđ

Thứ sáu 10/02/2017- Kỳ quay thưởng #00088

 • 02
 • 06
 • 10
 • 13
 • 20
 • 28
Jackpot 1 31.054.400.000 vnđ

Thứ tư 08/02/2017- Kỳ quay thưởng #00087

 • 15
 • 26
 • 29
 • 32
 • 34
 • 38
Jackpot 0 23.731.300.000 vnđ

Chủ nhật 05/02/2017- Kỳ quay thưởng #00086

 • 01
 • 11
 • 26
 • 29
 • 34
 • 40
Jackpot 0 17.097.100.000 vnđ

Thứ sáu 03/02/2017- Kỳ quay thưởng #00085

 • 08
 • 17
 • 31
 • 32
 • 33
 • 39
Jackpot 1 22.224.400.000 vnđ

Thứ tư 01/02/2017- Kỳ quay thưởng #00084

 • 02
 • 10
 • 11
 • 18
 • 22
 • 33
Jackpot 0 16.621.400.000 vnđ

Chủ nhật 29/01/2017- Kỳ quay thưởng #00083

 • 05
 • 13
 • 21
 • 27
 • 29
 • 45
Jackpot 1 75.850.100.000 vnđ

Thứ tư 25/01/2017- Kỳ quay thưởng #00082

 • 06
 • 09
 • 14
 • 18
 • 28
 • 30
Jackpot 0 59.055.100.000 vnđ

Chủ nhật 22/01/2017- Kỳ quay thưởng #00081

 • 01
 • 20
 • 21
 • 22
 • 26
 • 29
Jackpot 0 44.064.400.000 vnđ

Thứ sáu 20/01/2017- Kỳ quay thưởng #00080

 • 01
 • 11
 • 31
 • 32
 • 34
 • 37
Jackpot 0 31.062.300.000 vnđ

Thứ tư 18/01/2017- Kỳ quay thưởng #00079

 • 11
 • 22
 • 26
 • 28
 • 35
 • 43
Jackpot 0 24.189.200.000 vnđ

Chủ nhật 15/01/2017- Kỳ quay thưởng #00078

 • 05
 • 25
 • 27
 • 29
 • 31
 • 43
Jackpot 0 17.152.900.000 vnđ

Thứ sáu 13/01/2017- Kỳ quay thưởng #00077

 • 12
 • 24
 • 29
 • 32
 • 37
 • 39
Jackpot 1 17.491.600.000 vnđ

Thứ tư 11/01/2017- Kỳ quay thưởng #00076

 • 02
 • 08
 • 21
 • 29
 • 37
 • 45
Jackpot 1 28.747.000.000 vnđ

Chủ nhật 08/01/2017- Kỳ quay thưởng #00075

 • 12
 • 18
 • 29
 • 32
 • 39
 • 45
Jackpot 0 18.719.000.000 vnđ

Thứ sáu 06/01/2017- Kỳ quay thưởng #00074

 • 22
 • 30
 • 34
 • 36
 • 43
 • 45
Jackpot 1 30.531.300.000 vnđ

Thứ tư 04/01/2017- Kỳ quay thưởng #00073

 • 04
 • 19
 • 25
 • 27
 • 29
 • 31
Jackpot 0 20.148.400.000 vnđ

Chủ nhật 01/01/2017- Kỳ quay thưởng #00072

 • 09
 • 18
 • 24
 • 33
 • 36
 • 39
Jackpot 1 48.794.200.000 vnđ